تخفیف شب یلدا
تزریق چربی
تزریق بوتاکس
کاشت موی طبیعی
کاشت ابرو
لاغری موضعی

کاشت موی طبیعی

افزایش ریزش مو و شمار افرادی که در مطب های متخصصان پوست و مو در جستجوی راه حلی برای داشتن موهای پرپشت هستند این روزها بازار کاشت موی طبیعی سر و . . . را داغ کرده است.

کاشت ابرو

ابروها بخش مهم و پر طرفداری در صورت هستند. بعد از کاشت مو، کاشت ابرو پر خواهان ترین کاشت موی طبیعی است. کندن اختیاری ابروها به منظور نازک کردن پهنای ابرو، تاتوی ابرو که در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده

تزریق بوتاکس

بوتاکس یک سمّ است، قویترین سمی که بشر تاکنون شناخته است. چنانچه فقط یک میلیونیوم گرم آن وارد بدن شود انسان را میکشد. این سمّ میتواند تمام ماهیچههای ارادی و غیر ارادی را فلج کند ولی از این خاصیت امروزه برای . . .

تزریق چربی

زاویه سازی با تزریق چربی
تزریق چربی کل صورت با زاویه سازی
زاویه سازی با تزریق چربی
تزریق چربی کل صورت با زاویه سازی
زاویه سازی با تزریق چربی
تزریق چربی کل صورت با زاویه سازی
تزریق چربی برای پر کردن صورت
تزریق چربی برای پر کردن صورت
تزریق چربی برای پر کردن صورت
بیمار دوم
بیمار اول
بعد از ترزیق چربی از عکس نیمرخ
بیمار اول
قبل از ترزیق چربی از عکس نیمرخ
بیمار اول
بعد از ترزیق چربی از عکس نیمرخ
بیمار اول
قبل از ترزیق چربی از عکس نیمرخ
بیمار اول
بعد از ترزیق چربی از عکس تمام رخ
بیمار اول
قبل از ترزیق چربی از عکس تمام رخ